How It Works

Nordic Wellth offers blood tests, stool tests, and urine tests (health tests) in collaboration with accredited medical laboratories in Sweden and abroad. In Sweden, we work with Karolinska, Synlab, Unilabs, and Aleris, as well as labs in Region Gävleborg and Östergotland.

Nordic Wellth allows people to order health tests and get help with any necessary lifestyle and dietary changes, without leaving their homes.

How does the process work?

First, you order your blood test(s) on the lab tests page, and then you drop into your local health service laboratory to take the test. If you need any help ordering your health test, you can send us a message or give us a call.

Where can I take my blood test?

Please look at our map on the testing locations page for information about where you can take your test. It is important to go to one of the listed clinics/laboratories because this is where the referral is located electronically.

When can I take my blood test?

As soon as you order your test, the lab receives the referral and you do not need to wait for an invitation in the post.

How does the process work?

First, you order your blood test(s) on the lab tests page, and then you drop into your local health service laboratory to take the test. If you need any help ordering your health test, you can send us a message or give us a call.

Please follow these instructions:

 • Fast for at least 10 hours before taking your blood test (many blood tests should be taken on an empty stomach).

 • Take your blood test between 7 and 10 a.m., as some blood tests will not be taken after 10 a.m.

 • Please come 10-15 minutes before your blood test so that you have time to relax, as stress can affect your results.

 • Bring your I.D. with you to all healthcare appointments (Swedish driver's license or identity card).

 • We recommend avoiding alcohol the day before taking a blood test

 • Take any medication or supplements after taking your test. 

When the analysis is fully completed, you will receive a written or verbal explanation of the results with any appropriate lifestyle or dietary information. At the moment, your test answer will be sent to you by post. Please note that we will only be able to provide detailed explanations or nutrition plans if you book a consultation, and have completed a full questionnaire and food diary.  This way, you are covered by insurance.

Nordic Wellth erbjuder blodprov, avföringsprov och urinprov (hälsotest) i samarbete med ackrediterade medicinska laboratorier i Sverige och utomlands. I Sverige arbetar vi med Karolinska, Synlab, Unilabs och Aleris samt labb i Region Gävleborg och Östergötland.

Vi är näringsterapeuter med examen i personlig nutrition och vi grundade Nordic Wellth för att digitalisera vår klinik, vilket möjliggör för människor att både beställa hälsotester och få hjälp med nödvändiga livsstils- och kostförändringar. Först beställer du din/dina blodprover och sedan går du till ditt vårdcentral eller ett lab/sjukhus nära dig för att ta provet. Om du behöver hjälp med att beställa din hälsotest kan du skicka oss ett meddelande.

Var kan jag ta mitt blodprov?

Vänligen kolla vår hemsida under testing locations var du kan ta ditt test. Det är viktigt att gå till någon av de listade klinikerna/laboratorierna, eftersom det är här remissen finns elektroniskt.

När kan jag ta mitt blodprov?

Remissen finns hos labbet så fort du betalat. Du får ingen kallelse utan det är bara att gå och ta ditt test när det passar dig.

Hur fungerar processen?

Först beställer du dina blodprover på sidan för laboratorietester och sedan går du in på ditt lokala hälsolaboratorium för att ta testet. Om du behöver hjälp med att beställa ditt hälsotest kan du skicka ett meddelande eller ringa oss.

Läs igenom instruktionerna noga:

 • Fasta i minst 10 timmar innan du tar ditt test

 • Ta ditt prov innan 10.00

 • Kom gärna 10-15 minuter innan din provtagning så att du hinner slappna av då stress kan påverka ditt resultat.

 • Ta med dig legitimation, som svenskt körkort eller ID-kort.

 • Undvika alkohol dagen innan du tar ett blodprov.

 • Ta alla mediciner eller tillskott som inte behöver tas tidigt på morgonen efter att du har tagit ditt prov.

När analysen helt är klar kommer du att få en skriftlig förklaring av resultaten med eventuell lämplig livsstils- eller kost information. För tillfälligt kommer ditt provsvar att skickas till dig med post. Du får ditt provsvar och återkoppling så fort alla biomarkörer analyserar vilket oftast tar någon dag men ibland kan det ta längre. Observera att vi endast kommer att kunna ge detaljerade förklaringar eller kostplaner om du bokar en konsultation och har fyllt i ett fullständigt frågeformulär och matdagbok. På så sätt täcks du av försäkringen.

© 2023 Nordic Wellth AB Terms Of Use