ProbioMed 50, 30 Capsules

Item code: 200510
ProbioMed™ 50 levererar totalt 50 miljarder levande bakteriestammar som också förekommer naturligt i frisk mänsklig tarmflora. Totalt tio stammar är sex Lactobacillus- och fyra Bifidobacterium-stammar.

Kapslar med fördröjd frisättning fungerar som skydd mot magsyra så att så mycket av innehållet som möjligt når tunntarmen utan skador. Produkten är mjölkfri och är därför särskilt lämplig för personer som är känsliga för mejeriprodukter.
729 kr
Gut Probiotics
© 2024 Nordic Wellth AB Terms Of Use