Ferritin

Item code: MIF
50Varför bor man testa ferritin?

 • Diet De som inte äter kött eller skaldjur kan ha ett lägre intag av järn. En diet med låg halt av järn, vitamin B12 och folat ökar risken för järnbristanemi (IDA).
 • Hälsokontroll

  Upptäck dina riskfaktorer för livsstilssjukdomar i tid för att göra något åt dem. Både anemi (lågt järn) och hemokromatos (överskott av järn) är vanliga hälsotillstånd.
 • Övervakning

  Övervaka förändringar av dina blodvärden när du gör livsstilsförändringar, tar kosttillskott eller genomgår behandlingar.
 • Hälsohistoria

  En personlig eller familjehistoria av anemi eller överskott av järn.
 • Tunga perioder Kraftiga perioder ökar blodförlusten, och därmed risken för anemi.
 • Graviditet

  Gravida kvinnor löper ökad risk för anemi. Hälsosamma järnnivåer är viktiga för både mamma och barn.
 • Idrottare/aktiv Järn är involverat i muskelfunktion, transport av syre till vävnaderna och omvandlingen av kolhydrater till energi.
 • Symtom

  Inklusive låg energi, trötthet, snabb puls (särskilt vid träning), yrsel, blek hud, benkramper, sömnlöshet, ledvärk, magsmärtor, leversjukdom eller hudförändringar.
 • Läkemedel Du tar ett läkemedel, som hydrokortison eller antacida, vilket ökar behovet av järn.
© 2024 Nordic Wellth AB Terms Of Use