Red Blood Cells

Vad är ett antal röda blodkroppar?

Ett RBC-tal är ett blodprov som mäter hur många röda blodkroppar (RBC) du har. RBC innehåller hemoglobin, ett protein som transporterar syre. Hur mycket syre dina kroppsvävnader får beror på hur många RBC du har och hur bra de fungerar.

Varför testa röda blodkroppar (WBC)?

Testet kan hjälpa till att diagnostisera olika typer av anemi (lågt antal RBC) och andra tillstånd som påverkar röda blodkroppar.

Hälsokontroll
Upptäck faktorer för livsstilssjukdomar i tid och gör något åt dem.

Symtom
Ett rött blodvärde är ofta en del av en rutinkontroll när du har olika symtom.

Övervakning
Övervaka förändringar av dina blodvärden när du gör livsstilsförändringar eller genomgår behandlingar.

Vad betyder resultaten?
Höga och låga värden kan var och en ha flera olika orsaker, allt från rökning till uttorkning och tumörer, och bör utredas av läkare.

Vad orsakar låga nivåer av röda blodkroppar?

Låga röda blodkroppar kan orsakas av ett antal faktorer, inklusive att vissa vitaminer eller mineraler saknas i kosten på grund av att de inte äter tillräckligt. Låga järnnivåer i blodet. Stora organproblem (inklusive svår hjärt-, lung-, njur- eller leversjukdom) eller röda blodkroppar (RBC) som förstörs av kroppen innan de ersätts.

Vad orsakar förhöjda röda blodkroppar?

En högre nivå av röda blodkroppar än vanligt kan orsakas av ett antal hälsotillstånd eller hälsorelaterade faktorer, inklusive rökning, medfödd hjärtsjukdom eller uttorkning (till exempel från svår diarré).

Mer information

Värden som ligger något utanför referensintervallet kan vara normala. Referensintervallen är inte perfekta och cirka 5 % av friska individer kan ha resultat utanför referensintervallet.

Instruktioner
Ingen förberedelse behövs för detta test.

När du ska ta ditt blodprov
Ta alltid med dig din legitimation när du ska på prov. Kom tidigt och sätt dig ner tyst i 15 minuter innan provet tas.
© 2024 Nordic Wellth AB Terms Of Use