Immunoglobulin E

Vad är S-IgE?

S-IgE-testet kontrollerar nivåerna av antikroppar som kallas immunglobuliner i ditt blodomlopp. Antikroppar är proteiner som görs av dina immunceller för att bekämpa patogener som bakterier, virus och mögel men även matproteiner. Immunglobulintestet kan visa om det finns ett problem med ditt immunförsvar.

IgE-antikroppar är i allmänhet relaterade till allergiska reaktioner. Nyare forskning stödjer också IgE som biomarkör inom onkologi.

Varför testa S-IgE?

Hälsokontroll

Upptäck faktorer för livsstilssjukdomar i tid och gör något åt dem. Detta är särskilt viktigt för personer som lider av atopi och frekventa allergiska reaktioner på livsmedel eller luftburna allergener. Personer med allergier kan utveckla astmasymtom inklusive postnasal dropp, kliande ögon, hudutslag och eksem.

Symtom

Ett S-IgE-test är ofta en del av en rutinkontroll när du har allergier och/eller lider av matreaktioner eller olika symtom som frekventa infektioner i bihålor, lungor, mage eller tarmar, kronisk diarré, feber, oförklarlig viktminskning, eksem eller andra hudproblem som hudutslag, torr, röd, kliande och fjällande hud.

Övervakning
Övervaka förändringar av dina blodvärden när du gör livsstilsförändringar eller genomgår behandlingar.

Mer information

Vad betyder resultaten?

Vad orsakar lågt S-IgE?

Låg eller oupptäckbar S-IgE betyder vanligtvis att ditt immunförsvar inte fungerar som det ska och kan peka på en immunbriststörning. Orsaker inkluderar användningen av vissa läkemedel som steroider och immunsuppressiva läkemedel, kronisk sjukdom, långvarig autoimmun sjukdom, tarmsjukdomar, cancer och kroniska infektioner. Du har inte nödvändigtvis ett av dessa tillstånd bara för att din immunglobulinnivå är låg.

Ultralåga IgE-nivåer används ibland som en ny biomarkör inom onkologi (cancer).

Vad orsakar högt S-IgE?

Förhöjt IgE är en robust biomarkör för atopi, allergiska sjukdomar och parasitinfektioner. Mycket förhöjda nivåer kan leda till allvarliga allergiska reaktioner som kallas anafylaktisk chock.

Mer information

Instruktioner
Ingen förberedelse behövs för detta test.

När du ska ta ditt blodprov
Ta alltid I.D. med dig när du ska göra ditt prov. Kom tidigt och sätt dig ner tyst i 15 minuter innan du gör testet.

© 2024 Nordic Wellth AB Terms Of Use