ALP (ALKALISKT FOSFATAS)

Item code: LALP
15Varför testa ALP?

  Såvida detta inte beställs som ett omtest eller av en specifik anledning rekommenderar vi att du beställer detta som en del av ett hälsotest.
 • Hälsokontroll

  Upptäck dina riskfaktorer för livsstilssjukdomar i tid för att göra något åt dem.
 • Riskfaktorer

  Du vill veta hur din leverhälsa påverkas av din alkoholkonsumtion, vikt, virusexponering eller andra livsstilsfaktorer.
 • Övervakning

  Övervaka förändringar av dina blodvärden när du gör livsstilsförändringar, tar kosttillskott eller genomgår behandlingar.
© 2024 Nordic Wellth AB Terms Of Use